Hva er innholdsdesign?

Innholdsdesign handler om å finne ut hva brukerne ønsker, når de trenger det, og hvordan.

Hva kan godt innholdsdesign gi?

 • Klar kommunikasjon: God innholdsdesign sikrer at budskapet formidles klart og effektivt. Dette bidrar til å unngå misforståelser og forbedrer brukeropplevelsen.
 • Brukervennlighet: Innhold som er godt designet er lettere å lese og forstå, og hjelper brukerne med å fullføre sine oppgaver. Dette øker tilfredsheten og reduserer frustrasjon.
 • SEO og synlighet: Innholdsdesign inkluderer optimalisering for søkemotorer (SEO), noe som hjelper nettstedet med å bli funnet av de rette brukerne. Dette er viktig for å trekke trafikk og øke engasjementet.
 • Konsistens og merkevarebygging: Godt designet innhold er konsistent i tone, stil og budskap, noe som styrker merkevaren og gir et profesjonelt inntrykk.
 • Tilgjengelighet (universell utforming): Innholdsdesign tar hensyn til tilgjengelighet, slik at innholdet er tilgjengelig for alle brukere, inkludert de med funksjonsnedsettelser.

Alle disse punktene kan kokes ned til FINNBARHET som handler om at brukeren lett finner det hen trenger for å løse oppgaven sin på nettstedet eller i appen.

Designmetodikk

Innholdsdesign er mer enn å bare «skrive noen treffende tekster». Vi kan se på det som en kombinasjon av designprosessledelse og kommunikasjonsarbeid:

 1. Forstå brukerne ved å utføre brukerundersøkelser: Gjennomføre intervjuer, spørreundersøkelser og observasjoner for å få innsikt i brukernes behov, ønsker og utfordringer.
 2. Kartlegge brukerreisen: Kartlegge brukerens vei gjennom tjenesten, identifisere viktige kontaktpunkter og mulige hindringer. Finn ut hvor og hvordan brukerne interagerer med innholdet ditt.
 3. Definere innholdsmål: Avklar hva innholdet skal oppnå, både for brukerne og for virksomheten. Sett klare mål for hver innholdsenhet. Prioriter riktig basert på brukerbehov og forretningsmål.
 4. Innholdsutvikling: Lage innhold som er tydelig, konsist og relevant for brukerne. Bruk et språk og en tone som passer målgruppen. Prototyp tidlige versjoner av innholdet og test dem på brukerne for å få tilbakemeldinger og gjøre nødvendige justeringer.
 5. Brukerteste og iterere: Teste innholdet med reelle brukere for å se hvordan det fungerer i praksis. Justere basert på tilbakemeldinger. A/B-testing kan være nyttig, prøv ut forskjellige versjoner av innholdet for å se hva som fungerer best.
 6. Publisere og overvåke: Rull ut det ferdige innholdet på de relevante plattformene. Bruk verktøy for å overvåke hvordan innholdet presterer. Se etter nøkkelindikatorer som engasjement, brukertilfredshet og konverteringsrate.
 7. Forbedre kontinuerlig: Samle inn og kontinuerlig analysere tilbakemeldinger fra brukerne. Juster og forbedre innholdet regelmessig basert på data og tilbakemeldinger for å sikre at det forblir relevant og effektivt.